TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Võ Châu Á
Ngày gởi: 01/03/2019
Nội dung:
Tôi có mãnh đất đường Ngô Văn Sở với diện tích: 325m2 (cụ thể ngang 25m, dài 13m) hiện tại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi tôi có được phép đăng ký cấp quyền sử dụng đất không? cảm ơn!
TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của ông như sau:

Tại Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất là phải thực hiện kê khai đăng ký đất đai. Do đó, ông được phép đăng ký để được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014, khi ông nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND thành phố Rạch Giá, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có các giấy tờ; Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố Rạch Giá xem xét.

Trường hợp đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp không đủ điều kiện được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Về thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Trích đo hoặc trích lục địa chính thửa đất;

- Tờ khai tiền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Để nhận được các mẫu biểu và hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Rạch Giá.

Cám ơn ông đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!

CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)