TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Thái Tú Duyên
Ngày gởi: 15/03/2019
Nội dung:
Em xin chào ạ! Em muốn hỏi là nhà em có xin giấy để nuôi chim yến mà giờ đã xin được bên xây dựng với phòng nông nghiệp, bây giờ có đơn xin bên tài nguyên môi trường nữa không ạ! Nếu có thì cho em hỏi là thủ tục làm như thế nào vậy ạ! Chi phí khoảng bao nhiêu? Em xin chân thành cảm ơn!
TRẢ LỜI:


Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà như sau:

          1. Việc quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiên nay được thực hiện đúng theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

            2. Theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định điều kiện về môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến có quy mô diện tích sử dụng nhà nuôi từ 50m2 đến dưới 500m2 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (trước khi bắt đầu xây dựng nhà nuôi) và gửi UBND cấp huyện để được xem xét, xác nhận.

- Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến có quy mô diện tích sử dụng nhà nuôi từ 500m2 trở lên, phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án (trước khi bắt đầu xây dựng nhà nuôi) theo quy định.

            3. Các quy định về lập thủ tục kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đề nghị Bà Thái Tú Duyên rà soát lại quy mô diện tích sử dụng nhà nuôi, sau đó đến UBND cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

            4. Chi phí thẩm định;

            - Trường hợp các tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì không phải mất chi phí cho việc thẩm định cấp phép.

            - Trường hợp các tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chi phí phẩm định được thực hiện theo Nghị Quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đơn vị: Triệu đng

STTNỘI DUNGMỨC THU
 

Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)

<10

>10

<20

>20

<50

>50

<100

>100

<200

>200

<500

>500
3Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản8,011,018,022,524,527,530,0
* Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

Cám ơn bà đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!


CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)