TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Bùi Mỹ Tiên
Ngày gởi: 05/02/2020
Nội dung:
Tôi ở ấp Long Đời, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang, xin cho tôi hỏi hiện tại nơi tôi sống chưa có nước máy để sinh hoạt, người dân chủ yếu sử dụng máy bơm để lấy nước từ cây nước khoan, nhưng do tình hình hiện nay nước đã bị nhiễm phèn, việc bơm nước để sử dụng cũng bắt đầu gặp khó khăn, tôi cũng có phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay hệ thống nước máy cũng chưa được triển khai, toàn xã chỉ duy nhất một ấp được cung cấp nước máy, qua đây xin ý kiến của quý cơ quan để người dân sớm có nước sạch để sử dụng. Chân thành cảm ơn!
TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà như sau:

Hiện nay việc đầu tư và cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang thực hiện. Về vấn đề cung cấp nước sạch nông thôn như bà Bùi Mỹ Tiên nêu, đề nghị Bà chuyển câu hỏi đến Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang để được trả lời cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Cám ơn bà đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!


CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)