TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất