TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh
Ngày gởi: 22/05/2020
Nội dung:
Theo tôi được biết, Kiên Giang có Quyết định về xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại QĐ 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 nhưng tôi tìm kiếm đọc nội dung cụ thể lại không thấy. Vậy quyết định 2724/QĐ-UBND còn hiệu lực hay không? Nếu còn thì tôi nên tìm đọc tham khảo tại đâu?
TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bà như sau:

- Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Dự án "Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" và Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án "Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" được phê duyệt tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hiện nay vẫn còn hiệu lực.

- Về việc tìm hiểu tham khảo nội dung của dự án "Xây dựng quy định về xả thải vào nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" đề nghị bà Huỳnh Thị Hoàng Anh liên hệ Phòng Dữ liệu thông tin lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, tại địa chỉ số 01 đường Lương Văn Can, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để được cung cấp theo quy định.

Cám ơn bà đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!


CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)