TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dự thảo văn bản

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:39 | 28/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:39 | 14/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định đơn giá sau sả phẩm thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (01:35 | 26/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (01:36 | 26/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (01:33 | 26/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (01:33 | 26/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:05 | 13/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:05 | 13/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:41 | 01/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:41 | 31/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến