Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện Tân Hiệp, Châu Thành và U Minh Thượng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:18 | 15/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:18 | 30/07/2019)

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện An Minh, Gò Quao và Kiên Hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:27 | 14/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:27 | 29/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:14 | 26/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:14 | 10/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:07 | 14/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:36 | 28/02/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:07 | 14/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:08 | 31/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến