Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kiên Lương

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:06 | 19/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:06 | 30/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:18 | 18/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:19 | 03/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận và thành phố Hà Tiên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:41 | 13/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:42 | 30/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện Tân Hiệp, Châu Thành và U Minh Thượng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:18 | 15/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:18 | 30/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện An Minh, Gò Quao và Kiên Hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:27 | 14/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:27 | 29/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến