TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Lê Nhật Tân
Ngày gởi: 01/03/2019
Nội dung:
Tôi có 1 thửa đất trồng cây lâu năm 5000m2 đã được cấp GCN. Trong đó 600m2 nằm trong quy hoạch đất ở, 4400m2 nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Vậy tôi có đủ điều kiện tách thửa 600m2 ra hay không và tại sao. Vì đất tôi một phần nằm trong quy hoạch đất ở, một phần nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm thì áp dụng như thế nào theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang.
TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của ông như sau:

            Theo nội dung ông trình bày, toàn bộ diện tích đất 600m2  ông xin tách thửa nằm trong quy hoạch đất ở thì ông đủ điều kiện tách thửa.

Thửa đất 600 m2 một phần nằm trong quy hoạch đất ở, một phần nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm mà việc tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất thì điều kiện, diện tích đất được quy định như sau:

- Trường hợp đất tại đô thị: tối thiểu là 36 m2  đất ở và 500 m2 đất trồng cây lâu năm.

- Trường hợp đất tại nông thôn: không đủ điều kiện. 

            Do ông không cung cấp cụ thể hình thể, vị trí thửa đất xin tách thửa để được rõ hơn đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Cám ơn ông đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!

CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Người gởi: Trần Út Mười - 15/08/2022)
Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)