TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lãnh đạo Sở

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường

(13:46 | 04/01/2019)

1/ Giám đốc:    Phùng Quốc Bình

2/ Phó Giám đốc thường trực:    Võ Thị Vân

3/ Phó Giám đốc:    Đoàn Hữu Thắng