TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietCauHoi

Hỏi - Đáp

HỎI - ĐÁP

Người gởi: Trần Út Mười
Ngày gởi: 15/08/2022
Nội dung:
Tôi ở Đông Hưng B, có nhà và đất dọc theo tỉnh lộ 967, phía dưới sông xáng Xẻo Rô-Cán Gáo, từ kênh 26/3 đến kênh 25. Trước đây không có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nay đã có chủ trương cấp. Như vậy cho tôi hỏi tất cả các lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu? gồm loại nào? xin cảm ơn!
TRẢ LỜI:


Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Liên quan đến tất cả các loại phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những loại sau:

1. Phí trích đo địa chính thửa đất (theo Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh). Được xác định dựa vào diện tích, vị trí của thửa đất.

2. Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

Đối với tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nêu trên để tính được thì cần phải có các thông tin về thửa đất như: Diện tích, vị trí, loại đất, thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại… Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở trả lời cụ thể cho bạn.

3. Lệ phí cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Nghị Quyết 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/012018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh là 12.500 đồng/giấy.

Cám ơn bạn đã tham gia chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường!


CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC

Nội dung Quyết định về Môi trường (Người gởi: Huỳnh Thị Hoàng Anh - 22/05/2020)
Việc cấp nước sạch (Người gởi: Bùi Mỹ Tiên - 05/02/2020)
Thủ tục cấp phép tận thu nguồn than bùn (Người gởi: Nguyến Thị Báo Trang - 30/05/2019)
Giấy phép xả thải (Người gởi: Lê Thị Thanh Tuyền - 09/05/2019)
Đăng ký quan trắc tự động (Người gởi: Trần Nguyễn Phương Uyên - 16/03/2019)
Thủ tục sinh cấp phép nuôi chim yến (Người gởi: Thái Tú Duyên - 15/03/2019)
Tách thửa (Người gởi: Lê Nhật Tân - 01/03/2019)
Quyền sử dụng đất (Người gởi: Võ Châu Á - 01/03/2019)