TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

DỰ THẢO VĂN BẢN DOANH NGHIỆP

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Bãi Dài Resort (Giai đoạn 1)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:35 | 23/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:37 | 04/11/2023)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu RAVERANDA Bãi Sao Resort

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:01 | 28/11/2022)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khách sạn Sunset Panorama”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:54 | 28/11/2022)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:54 | 28/11/2022)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu RAVERANDA Bãi Sao Resort

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:47 | 11/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:47 | 25/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến