TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

DỰ THẢO VĂN BẢN DOANH NGHIỆP

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nuôi trồng thuỷ sản trên Biển”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:11 | 20/02/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 05/03/2024)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nuôi trồng thuỷ sản trên Biển”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 20/02/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:10 | 05/03/2024)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Kè chống sạt lở, tạo quỹ đất khu 16ha”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:24 | 15/02/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:24 | 29/02/2024)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án Phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển đoạn Thứ Hai - Xẻo Bần thuộc An Biên - An Minh, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:39 | 06/02/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:40 | 27/02/2024)

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xử lý sạt lở bờ biển huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:07 | 31/01/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:07 | 21/02/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng hồ chứa nước ngọt Trung Đoàn Bộ Binh 20/ Sư Đoàn Bộ Binh 330/ Quân Khu 9”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 26/01/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 16/02/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu đô thị SONASEA RESIDENCES 2” của Công ty Cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (03:45 | 22/01/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (03:45 | 05/02/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (03:43 | 15/01/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (03:43 | 29/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “HELIOS COASTAL CITY”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:36 | 12/01/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:36 | 26/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Trung tâm hành chính tập trung huyện Giồng Riềng”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (06:55 | 25/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (06:56 | 08/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trụ sở làm việc UBND xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (giai đoạn 1)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:39 | 15/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:39 | 26/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Hoà Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:32 | 11/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:32 | 25/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:31 | 11/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:31 | 25/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Cửa Cạn”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:00 | 06/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:00 | 20/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dân cư Minh Lương, quy mô 99.480,8m2”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:31 | 06/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:31 | 20/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu du lịch sinh thái Tourist Valley (Thung lũng du lịch trải nghiệm)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:31 | 26/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:31 | 10/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu du lịch sinh thái CaNal Street (Phó Kênh Đào)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:29 | 26/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:30 | 10/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu du lịch sinh thái Coastal Bay (Vịnh Đại Dương)”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:26 | 26/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:26 | 10/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dân cư Tân Hưng Thịnh”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:03 | 13/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:03 | 27/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác thu hồi đất làm vật liệu san lấp trong quá trình cải tạo mặt bằng để xây dựng công trường bắn, thao trường huấn luyện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tại xã Dương Hoà, huyện Kiên Lươ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:38 | 08/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:53 | 22/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu du lịch sinh thái Hải Lâm”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:47 | 08/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:47 | 22/08/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu Du lịch - Thương mại Đảo Quý Thế giới”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:32 | 08/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:32 | 22/08/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dân cư và đô thị Suối Lớn” của Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước – Cửu Long

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:17 | 12/06/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (01:03 | 27/07/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường dây 110kv Rạch Giá 2 – Vĩnh Quang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:00 | 05/07/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:00 | 19/07/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cơ sở làm việc công an thành phố Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:52 | 05/07/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:52 | 19/07/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu du lịch phức hợp - MONACO Phú Quốc Resort”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:17 | 13/06/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:18 | 27/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trụ sở làm việc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Tây Sông Hậu thuộc Công an tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:19 | 10/06/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:19 | 26/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ than bùn lung Hoà Điền, xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:29 | 13/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:29 | 28/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu đô thị Phú Cường Phú Quý” của Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:41 | 17/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:04 | 22/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu Tái định cư huyện Vĩnh Thuận quy mô 98.199,51m2

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:33 | 03/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:33 | 18/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng kho kín Công ty Điện Lực Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:38 | 23/03/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:39 | 06/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường tránh thị trấn Kiên Lương (Điểm đầu từ ĐT.971 đến trạm điện Kiên Bình thuộc Quốc lộ 80)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:27 | 17/02/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:27 | 04/03/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư khai thác mỏ vật liệu san lấp ven biển thuộc xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:22 | 01/02/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:22 | 15/02/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang/Quân khu 9”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:04 | 12/01/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:04 | 27/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 16/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:40 | 30/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ngôi Sao Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 07/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (05:18 | 19/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu RAVERANDA Bãi Sao Resort

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:01 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khách sạn Sunset Panorama”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:54 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:01 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:54 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu RAVERANDA Bãi Sao Resort

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:47 | 11/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:47 | 25/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch và chăm sóc sức khỏe Gành Gió

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:45 | 31/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:46 | 13/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Bãi Dài Resort (Giai đoạn 1)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:35 | 23/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:37 | 04/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch phức hợp Bãi Sao

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:40 | 26/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:41 | 03/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng kho kín Công ty Điện Lực Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:53 | 09/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:53 | 23/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu tổ hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc - Nam Cường

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:41 | 17/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:41 | 01/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:38 | 17/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:38 | 01/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái Quý Hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:09 | 03/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:10 | 15/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu Đô thị phức hợp Đồng Tâm Group

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:00 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:01 | 06/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị Gateway

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:46 | 16/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:46 | 30/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 08/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:43 | 30/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 06/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 20/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu Dân cư Phú Việt.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 06/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 20/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nuôi trồng thủy sản trên biển.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:19 | 25/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:19 | 09/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà ở xã hội khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:35 | 13/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:35 | 28/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hàm Ninh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:29 | 09/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:29 | 24/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:04 | 29/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:04 | 14/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:57 | 15/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:57 | 30/04/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật “Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (giai đoạn 1)” của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tâm Sen Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:54 | 08/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:54 | 24/04/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường “Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đảo Nam Du” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:03 | 17/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:03 | 02/04/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án Udic Phú Quốc Resort” của Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:27 | 08/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:27 | 23/03/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Đang cập nhật thông tin

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 14/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 14/03/2022)

Hết hạn lấy ý kiến