TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dự thảo văn bản

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:40 | 01/10/2021)

Ngày 30/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1317/STNMT-TTKT về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Kỹ thuật TN&MT) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng trên Cổng thông tin điện tử.

+ Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3910 803, email: nmtri.stnmt@kiengiang.gov.vn.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào