TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dự thảo văn bản

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định đơn giá sau sả phẩm thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(01:35 | 27/11/2021)

Ngày 26/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1624/STNMT-TTKT, về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định đơn giá sau sả phẩm thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Trung tâm Kỹ thuật TN&MT) trong thời hạn 30 ngày, để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Địa chỉ: 1228A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3910 803.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào