Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020

(17:32 | 17/07/2020)

Vừa qua, tại huyện đảo Phú Quốc và thành phố Rạch Giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 cho hơn 200 lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu tại hội nghị

Môi trường từ lâu đã trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại, vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường ở thời đại nào, thời điểm nào của mỗi quốc gia cũng được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xác định được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, Nhà nước ta luôn có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho hoạt động bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; thường xuyên rà soát, thay đổi những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp vừa phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải hoặc chuyển giao chất thải cho đơn vị khác có đủ chức năng xử lý, tránh tình trạng chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường gây tác động xấu đến môi trường. Trong thời gian qua, có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện rất tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư và triển khai xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, thường xuyên vận hành hệ thống xử lý chất thải, xã thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép, phát biểu của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng.

Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và một số quy định khác; Kế hoạch số 27/KH-UBND  ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Qua hội nghị, nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành, giúp người tham gia hệ thống được các kiến thức cần thiết; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, lãnh đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh hội nghị tại huyện đảo Phú Quốc (ảnh Hồng Loan)

Minh Phong