Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chí môi trường thuộc Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

(14:51 | 02/08/2019)

Sáng ngày 31-7, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chí môi trường thuộc Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng; khoảng 60 Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Hải; Lãnh đạo UBND các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; cán bộ phụ trách triển khai thực hiện các tiêu chí môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu tại hội nghị (ảnh Hồng Loan)

Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng và Nhà nước đã đề ra nhằm thay đổi diện mạo nông thôn nước ta. Xây dựng nông thôn thân thiện với môi trường là 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân vùng nông thôn. Trong 19 tiêu chí quy định theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vấn đề môi trường thuộc tiêu chí số 17; trong đó, có đến 5 nội dung, đó là: Một là: Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường 100%; Hai là: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Ba là: Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định; Bốn là: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 3 sạch >70%; Năm là: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường >70%. Trong thời gian qua, cùng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và người dân về cơ bản môi trường nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của người dân từng bước đã được nâng lên một cách rõ rệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu

Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Tổng quan về thực trạng môi trường tỉnh Kiên Giang, trách nhiệm quản lý môi trường các cấp (theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014); Công tác bảo vệ môi trường nông thôn; hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 - Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm và thực hiện báo cáo thống kê kết quả thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị

Minh Phong