Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Cơ sở Lan Kiệt

(15:46 | 20/06/2019)

Ngày 19/6/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 682/QĐ-STNMT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Cơ sở Lan Kiệt.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 04/GXN-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/6/2018 cho Cơ sở Lan Kiệt, địa chỉ: ấp Kinh 9B, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thông báo đến Cơ sở Lan Kiệt về việc giao nộp Giấy xác nhận 04/GXN-STNMT ngày 14/6/2018 trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ký Quyết định và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử (website) Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục BVMT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_682_STNMT.PDF