Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2019

(14:04 | 20/05/2019)

Sáng ngày 17/5 tại thành phố Rạch Giá, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2019 cho khoảng 400 lãnh đạo, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phụ trách môi trường các xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách môi trường thuộc Công an các huyện, thành phố và Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về “các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”, “hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, cụ thể: Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (dự thảo) theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt quy phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Bà Phùng Thị Bích Lam - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Ông Châu Bảo Trung - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT

Qua hội nghị, nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành, giúp người tham gia hệ thống được các kiến thức cần thiết; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Minh Phong