Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

(16:02 | 30/05/2018)

Ngày 24/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phối hợp số 17/KH-STNMT-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018. Nhằm vận động mọi tổ chức, cá nhân hướng đến thói quen sinh hoạt xanh, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon".

 

Chủ đề Mgày môi trường thế giới năm 2018

Ngày 24/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phối hợp số 17/KH-STNMT-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018. Nhằm vận động mọi tổ chức, cá nhân hướng đến thói quen sinh hoạt xanh, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon".

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Kiên Hải tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại trụ sở UBND xã Lại Sơn.

Theo chương trình ngày 04/6/2018 lực lượng đoàn viên, thanh niên, công chức, công an, bộ đội, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã Lại Sơn tham gia vệ sinh thu gom rác trên các bãi biển và tuyến đường vòng quanh đảo xã Lại Sơn. Sáng ngày 05/6/2018 tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

Minh Phong