Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai các Quy định pháp luật có liên quan đến công tác quan trắc phát thải tự động

(15:57 | 02/08/2018)

Ngày 26/7/2018, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quy định pháp luật có liên quan đến công tác quan trắc phát thải tự động. Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng, Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, cùng các Doanh nghiệp và Công ty có đăng ký xả thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 26/7/2018, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai các Quy định pháp luật có liên quan đến công tác quan trắc phát thải tự động. Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng, Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, cùng các Doanh nghiệp và Công ty có đăng ký xả thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Bích Lam - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đã phổ biến các văn bản quy định về quan trắc môi trường liên tục như: Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Bà Phùng Thị Bích Lam - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường phổ biến các văn bản quy định về quan trắc môi trường liên tục

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 yêu cầu chung của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục là cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc và vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải. Các Thông tư quy định các chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp phải tổ chức quan trắc liên tục nước thải, khí thải, kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải và truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1000m3/ngày đêm trở lên và tất cả các nhà máy xi măng phải có thêm giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra, có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nước thải, có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị ứng phó khắc phục sự cố.

Hoàng Thống