Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường

(15:51 | 08/11/2018)

Ngày 05/11/2018, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường. Tham dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu khai mạc hội thảo

Ngày 05/11/2018, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường. Tham dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh với mục đích nhằm nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền viên của các tổ chức chính trị xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và cung cấp các kiến thức cơ bản về môi trường và biến đổi khí hậu cho cán bộ trong các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội thảo diễn ra trong 02 ngày (05 và 06/11/2018) với các nội dung liên quan về nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường, học viên là các cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, thành phố.

Các học viên thảo luận nhóm và trình bày ý tưởng tại hội thảo (ảnh Minh Ngọc)

Hoàng Thống