Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu các loại ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh

Xem với cỡ chữAA

Danh mục dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(14:50 | 08/01/2019)

Danh mục dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất

 

STT

Tên đơn vị, hành chính

Năm thực hiện

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Số lượng ảnh

Tỷ lệ (A0)

Ghi chú

A

ẢNH LIDAR

1

Tp. Rạch Giá

2011

Số

110

1/2.000

.tif

B

ẢNH SPOT5

1

Tỉnh Kiên Giang

2005

Số

15

1/50.000

.tif

C

ẢNH VỆ TINH

I

Huyện An Biên

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Thứ 3

 

Giấy

02

1/5.000

 

2

xã Đông Thái

 

Giấy

04

1/10.000

 

3

xã Đông Yên

 

Giấy

03

1/10.000

 

4

xã Hưng Yên

 

Giấy

02

1/10.000

 

5

xã Nam Thái

 

Giấy

02

1/10.000

 

6

xã Nam Thái A

 

Giấy

02

1/10.000

 

7

xã Nam Yên

 

Giấy

03

1/10.000

 

8

xã Tây Yên

 

Giấy

02

1/10.000

 

9

xã Tây Yên A

 

Giấy

02

1/10.000

 

10

xã Thạnh Yên

 

Giấy

04

1/10.000

 

II

Huyện An Minh

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Thứ 11

 

Giấy

02

1/5.000

 

2

xã An Minh Bắc

 

Giấy

05

1/10.000

 

3

xã Đông Hòa

 

Giấy

04

1/10.000

 

4

xã Đông Hưng

 

Giấy

03

1/10.000

 

5

xã Đông Hưng A

 

Giấy

02

1/10.000

 

6

xã Đông Hưng B

 

Giấy

03

1/10.000

 

7

xã Đông Thạnh

 

Giấy

05

1/10.000

 

8

xã Thậun Hòa

 

Giấy

04

1/10.000

 

9

xã Vân Khánh

 

Giấy

02

1/10.000

 

10

xã Vân Khánh Đông

 

Giấy

03

1/10.000

 

11

xã Vân Khánh Tây

 

Giấy

03

1/10.000

 

III

Huyện Gò Quao

 

 

 

 

 

1

xã Định Hòa

 

Giấy

02

1/10.000

 

2

xã Phế Quản

 

Giấy

02

1/10.000

 

3

xã Thủy Liễu

 

Giấy

01

1/10.000

 

IV

Huyện Hòn Đất

 

 

 

 

 

1

Thị trấn Hòn Đất

 

Giấy

02

1/10.000

 

2

xã Bình Giang

 

Giấy

07

1/10.000

 

3

xã Bình Sơn

 

Giấy

06

1/10.000

 

4

xã Mỹ Hiệp Sơn

 

Giấy

04

1/10.000

 

5

xã Mỹ Lâm

 

Giấy

03

1/10.000

 

6

xã Nam Thái Sơn

 

Giấy

07

1/10.000

 

7

xã Sóc Sơn

 

Giấy

03

1/10.000

 

8

xã Sơn Kiên

 

Giấy

04

1/10.000

 

9

xã Thổ Sơn

 

Giấy

04

1/10.000

 

V

Huyện Vĩnh Thuận

 

 

 

 

 

1

xã Minh Thuận

 

Giấy

06

1/10.000

 

2

xã Vĩnh Hòa

 

Giấy

02

1/10.000

 

3

xã Vĩnh Thuận

 

Giấy

03

1/10.000

 

VI

Huyện Phú Quốc

 

 

 

 

 

1

Thị trấn An Thới

 

Giấy/Số

06

1/5.000

 

2

Thị trấn Dương Đông

 

Giấy/Số

03

1/5.000

 

3

xã Bãi Thơm

 

Giấy/Số

16

1/5.000

 

4

xã Cửa Cạn

 

Giấy/Số

07

1/5.000

 

5

xã Cửa Dương

 

Giấy/Số

23

1/5.000

 

6

xã Dương Tơ

 

Giấy/Số

13

1/5.000

 

7

xã Gành Dầu

 

Giấy/Số

09

1/5.000

 

8

xã Hàm Ninh

 

Giấy/Số

11

1/5.000

 

9

xã Hòn Thơm

 

Giấy/Số

07

1/5.000