Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Bán đấu giá tài sản

(10:02 | 25/12/2018)

Thông báo số 1303/TB-KGRE ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần bất động sản Kiên Giang về bán đấu giá tài sản.

Công ty Cổ phần bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang quản lý:

- Quyền sử dụng đất cho thuê và công trình xây dựng trên đất tại ấp Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang:

- Diện tích: 14.157,5 m2.

- Mục đích sử sụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

- Giá khởi điểm: 12.495.959.000 đồng.

Trung tâm PTQĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thongbao1303_bandaugiataisan.PDF.pdf