Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

(08:25 | 18/03/2019)

Ngày 04/3/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, thủ tục hành chính cấp tỉnh là 99 thủ tục (lĩnh vực đất đai 37; lĩnh vực môi trường 16; lĩnh vực địa chất và khoáng sản 18; lĩnh vực tài nguyên nước 12; lĩnh vực khí tượng thủy văn 03; lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01; lĩnh vực biển và hải đảo 10; lĩnh vực viễn thám 01; lĩnh vực công nghệ thông tin 01), cấp huyện 10 thủ tục (lĩnh vực đất đai 09; lĩnh vực môi trường 01), cấp xã 04 thủ tục (lĩnh vực đất đai 01; lĩnh vực môi trường 03).

Quyết định này thay thế Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang.

Minh Phong

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_469_UBND.pdf