Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện

(14:54 | 22/11/2018)

Ngày 20/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1117/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

 

Logo ngành TN&MT

Ngày 20/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1117/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho ý kiến góp ý bằng văn bản về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện An Biên, Giang Thành và thành phố Rạch Giá gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 12/12/2018.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973 911422

+ Email: npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn.

Danh sách tệp đính kèm

Chi cục Quản lý đất đai

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_1117_STNMT.PDF.pdf  ĐCQH_ANBIEN_2020.zip  ĐCQH_GIANGTHANH_2020.zip  ĐCQH_RACHGIA_2020.zip