Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng đăng ký đất đai tập huấn phần mềm Vilis

(14:50 | 26/12/2018)

Sáng ngày 20/12/2018 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ địa chính phía Nam - Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm Vilis.

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sáng ngày 20/12/2018 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ địa chính phía Nam - Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phần mềm Vilis.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (20 và 21/12/2018) với hơn 40 học viên tham gia là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đất đai và các Chi nhánh trực thuộc tại các huyện, thành phố. Các học viên được tiếp thu các nội dung về hướng dẫn kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận, cập nhật chỉnh lý chuyển quyền, biến động trên giấy chứng nhận, quản lý giao dịch bảo đảm và quản lý hồ sơ quét trên phần mềm Vilis.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và nâng cao về sử dụng phần mềm Vilis để phục vụ công tác quản lý đất đai, hỗ trợ vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Toàn cảnh lớp lập huấn (ảnh Thanh Điền)

 

Minh Phong