Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Hải

(09:01 | 05/05/2020)

Ngày 04/5/2020 Ban Chỉ đạo kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Kiên Hải ban hành Thông báo số 76/TB-BCĐ về việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Hải chưa thực hiện việc kê khai đăng ký.

Ban Chỉ đạo đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở huyện Kiên Hải thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn các xã chưa thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì tiếp tục thực hiện kê khai, đăng ký thời gian và địa điểm như sau:

- Địa đim: Tr s Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyn (p 1, xã Hòn Tre, Kiên Hi, Kiên Giang, điện thoại: 02973.680256).

- Thi gian: Sáng t 7h30 đến 11h, chiu t 13h30 đến 17h các ngày làm vic trong tun, bt đầu t ngày ngày 04/5/2020 đến hết ngày 15/5/2020.

Kim Thoa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   76_TB_BCD.signed.pdf