Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:58 | 26/02/2020)

Ngày 24-02, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cuộc họp do ông Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, cùng tham dự có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan; các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên, huyện Phú Quốc, huyện Kiên Lương; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 15 huyện, thành phố.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc chủ trì buổi họp lấy ý kiến

Nội dung cuộc họp đại diện Chi cục Quản lý đất đai thông qua dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các ý kiến góp ý của đại biểu cho dự thảo quyết định.

Việc thực hiện lấy ý kiến theo Quy định tại Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 nhằm hoàn thiện dự thảo nêu trên trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và đúng theo quy trình tại Công văn số 6430/VP-KTCN ngày 29/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sau khi ban hành thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 và Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống