Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:36 | 13/02/2020)

Ngày 11-02, tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị: Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Quách Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi Quản lý đất đai đã triển khai Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo Quyết định, phạm vi điều chỉnh quy chế này quy định chi tiết về trách nhiệm, thời gian, trình tự, thủ tục trong hoạt động phối hợp giữa các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

Về nội dung phối hợp: (1) Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cự. (2) Điều tra, thu thập thông tin phục vụ việc lập kế hoạch và thông báo thu hồi đất. (3) Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất. (4) Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm về đất đai và tài sản khác ngắn liền với đất. (5) Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường. (6) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung có liên quan về đất đai, nhà ở, tài sản, gắn liền với đất và các chính sách hỗ trợ. (7) Lập, tổ chức lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (8) Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (9) Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (10) Công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. (11) Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao, quản lý đất đai thu hồi.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hoàng Thống)

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

Minh Phong