Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(15:05 | 18/12/2019)

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2020 và thay thế Thông tư Liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ TN&MT.

TTCNTT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TT_07_2019_BTP.pdf