Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên đất

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:15 | 19/11/2019)

Ngày 04/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1206/STNMT-QLĐĐ, 1208/STNMT-QLĐĐ về việc đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho ý kiến đối với các dự thảo. Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng lấy ý kiến.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3911 422, fax: 0297 3919 550.

+ Email: npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn.

Chi cục QLĐĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_1208_STNMT.pdf  in_phu_luc_2019.doc  nghi_quyet_2019.doc  quy_dinh_2019.doc  quyetdinh_2019.doc  to_trinh_UBND_2019.doc