Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đảng ủy

Xem với cỡ chữAA

Phát thẻ Đảng viên

(08:24 | 02/01/2019)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 4150-QĐ/ĐUK ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phát thẻ đảng viên. Ngày 08/11, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức lễ phát thẻ đảng viên, do đồng chí Lý Hoàng Phú, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng ủy Sở, Bí thư chi bộ chủ trì cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

Đồng chí Lý Hoàng Phú trao quyết định và thẻ đảng cho đồng chí Trần Minh Lý

Nội dung buổi lễ, đồng chí Lý Hoàng Phú đại diện BCH Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phát thẻ đảng viên cho đồng chí Trần Minh Lý sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư chi bộ trao thẻ đảng cho đảng viên và phát biểu căn dặn đảng viên chấp hành quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên; ký nhận vào sổ danh sách đảng viên của chi bộ; đảng viên được phát thẻ đảng phát biểu cảm tưởng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên; tuyệt đối trung thành mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng.

Lễ trao thẻ đảng được tổ chức trang nghiêm đúng theo quy định; trong bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, đặc biệt là đồng chí Đảng viên vinh dự và tự hào được nhận thẻ Đảng viên.

Minh Phong