Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-30/4/2019

(16:35 | 18/04/2019)

Thông báo số 51/TB-STNMT ngày 16/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16/4/2019-30/4/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_51_STNMT_LLV.signed.pdf