Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Khí tượng thủy văn và BĐKH

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”

(13:56 | 14/05/2020)

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Tham dự và chủ trì cuộc họp có Phó Giám đốc Sở TN&MT Đoàn Hữu Thắng, các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 01 táng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và đơn vị tư vấn Trung tâm tư vấn và kỹ thuật môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đoàn Hữu Thắng phát biểu tại buổi họp

Sau khi đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”, các thành viên hội đồng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để báo cáo hoàn thiện hơn, đa số thành viên hội đồng đồng ý thông qua báo cáo tổng kết nhiệm vụ với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung.

Kết luận buổi họp, Ông Đoàn Hữu Thắng đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu và thành viên hội đồng góp ý, đặc biệt là ý kiến của phản biện 1 ông Lương Thanh Hải - chuyên gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và phản biện 2 ông Lê Xuân Hiền - Giám đốc phụ trách Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến góp ý trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Toàn cảnh buổi họp (ngày 11/5/2020)

Minh Phong