Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020

(18:49 | 19/03/2020)

Thực hiện Công văn số 1182/BTNMTTĐKTTT ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1382/VP-KTCN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 và Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020.

Banner chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2020

Ngày Nước thế giới năm 2020 được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề là “Nước và Biến đổi khí hậu”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Khí hậu và nước”, nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước để phát triển kinh tế, xã hội.

Banner chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Căn cứ điều kiện tình hình hiện nay, cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đang tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; để cổ vũ, lan tỏa và truyền tải các chủ đề, thông điệp, ý nghĩa các Ngày kỷ niệm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các huyện, thành phố và mời các ngành và đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hoạt động hưởng ứng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyển chủ đề “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn (có Phụ lục kèm theo công văn này).

- Vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước sông, suối, kênh, rạch; đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh, mương, hệ thống thoát nước tại các khu dân cư.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh địa phương hướng dẫn tăng cường thời lượng đăng, phát các thông điệp về chủ đề hưởng ứng “Ngày nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020.

2. Mời Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang tham gia các hoạt động hưởng ứng:

- Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang tham gia in ấn và treo băng rôn, pano, áp phích hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2020 tại trụ sở Đài và các Trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn (có Phụ lục kèm theo công văn này).

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang tham gia tổ chức in ấn và treo băng rôn, pano, áp phích về “Ngày Nước thế giới” năm 2020 tại trụ sở Đơn vị và các Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

- Giao Phòng Tài nguyên nước, Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với các địa phương, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trên.

Phòng Tài nguyên Nước

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1.jpg  2.jpg  3.jpg