Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Bàn giao hồ sơ “Trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang”

(13:58 | 24/02/2020)

Chiều ngày 21-02, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp bàn giao hồ sơ “Trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang”. Tham dự buổi bàn giao có đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên Nước, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện được thi công trám lấp.

Các đơn vị bàn giao và nhận bàn giao hồ sơ trám lắp giếng không sử dụng trên địa bàn huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng

Bà Trần Thị Tú Quyên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Nước thông qua Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng trên địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang”.

Kết quả đã thực hiện trám lấp 758 giếng khai thác nước dưới đất không còn sử dụng, cụ thể: huyện An biên 412 giếng, huyện An Minh 88 giếng, huyện Vĩnh Thuận 170 giếng và huyện U Minh Thượng 88 giếng.

Các tài liệu bàn giao gồm: Hồ sơ trám lắp giếng (01 bộ); Bản đồ vị trí (01 bộ); USB lưu hồ sơ (01 cái).

Minh Phong