Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo nghiệm thu trám lấp giếng không sử dụng

(08:20 | 07/10/2019)

Nhằm tổng kết việc thi công trám lấp giếng, ngày 30/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp nghiệm thu công tác trám lấp giếng trên địa bàn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện được thi công trám lấp.

Đơn vị tư vấn và thi công Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Linh I báo cáo tại hội thảo

Đơn vị tư vấn và thi công là Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Linh I đã thông qua báo cáo việc hoàn chỉnh trám lấp 758 giếng khai thác nước dưới đất không còn sử dụng. Cụ thể: An biên 412 giếng, An Minh 88 giếng,Vĩnh Thuận 170 giếng, U Minh Thượng 88 giếng với việc giám sát độc lập từ Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh.

Việc hoàn thành trám lấp giếng không sử dụng hoặc hư hỏng tại các huyện nêu trên giúp bảo vệ nguồn nước ngầm, góp phần hạn chế và ngăn ngừa các nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, hạ thấp mực nước, xâm nhập mặn từ tầng mặn xuống tầng không mặn, từ các ranh mặn vào tầng chức nước nhạt. Nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt là nguồn nước dưới đất.

Hoàng Thống