Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thông qua Báo cáo đề cương dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”

(14:07 | 19/08/2019)

Sáng ngày 09-8, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị thông qua Báo cáo đề cương dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lương Thanh Hải - chuyên gia quản lý dự án GIZ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trung tâm kinh tế Tài nguyên nước, đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần IHG Việt Nam.

Bà Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị xây dựng đề cương dự án đã thông qua Báo cáo đề cương dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Theo đó, mục tiêu của dự án là quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đảm bảo duy trì các mục đích sử dụng nguồn nước và phục vụ cho quá trình cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên nước; phân loại mức độ ô nhiễm của các sông trên địa bàn tỉnh, có giải pháp và lộ trình phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Thế Quang - Phó Giám đốc Công ty cổ phần IHG Việt Nam thông qua đề cương (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống