Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2019

(18:55 | 14/03/2019)

Tổ chức hưởng ứng tuyên truyền Ngày Nước thế giới nhằm tuyên truyền ý nghĩa, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của nước với cuộc sống, từ đó có biện pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả để bền vững, nâng cao hiểu biết các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Ngày Khí tượng thế giới nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong tìm hiểu và tuyên truyền các kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, có thêm những hiểu biết về hiện tượng thời tiết xung quanh, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết để phòng tránh, tự bảo vệ bản thân khi xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Banner chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019

Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề là “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” chủ đề hướng đến tuyên truyền khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước, từ đó có biện pháp bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nước sạch để phát triển bền vững.

Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 có chủ đề “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết. Chủ đề này một lần nữa phản ánh mục đích cốt lõi của Tổ chức Khí tượng quốc tế (WMO) và vai trò thiết yếu của khí tượng thủy văn quốc gia trong việc giám sát hệ thống trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hàng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về thay đổi và biến đổi khí hậu.

Nhằm hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 225/STNMT-TNN ngày 07/3/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời các ngành, đơn vị có liên quan như: Đài Khí tượng thủy văn Kiên Giang, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới”, “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2019 như: Hội thảo giới thiệu, tuyên truyền các thông điệp và ý nghĩa về hoạt động hưởng ứng; Treo băng rôn, pano, áp phích, cờ phướn ở các nơi công cộng, trụ sở cơ quan làm việc. Vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn; phát động chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, không lấn chiếm kênh, rạch, trồng thêm cây xanh bảo vệ nguồn nước, đồng thời có giải pháp dữ trữ nước mưa, nước sạch tại hộ gia đình để phòng ngừa trường hợp thiếu nước do hạn hán, xâm nhập mặn.

Sở Tài nguyên và Môi trường giao Phòng Tài nguyên Nước, Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với các ngành, đơn vị để thực hiện các hoạt động nêu trên.

Các banner, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

Minh Phong