Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu cơ bản

(14:23 | 17/09/2019)

Thực hiện Công văn số 3708/VP-KTCN ngày 11/7/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn lập, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Ngày 16/9/2019, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu cơ bản cho công chức quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

ông Trương Thành Quang Dũng, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Nam giảng dạy tại buổi tập huấn

Tham dự Hội nghị có bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; giảng viên do ông Trương Thành Quang Dũng, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Nam giảng dạy, với sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ 15 huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

Mục đích của Hội nghị là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu cho học viên: nắm bắt được những thông tin tổng quan về các vấn đề tràn dầu trên thế giới và ở Việt nam; điểm lại những nội dung tổng quát các văn bản pháp luật có liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu để áp dụng thực tiễn trong công việc; nắm rõ các chiến lược cơ bản để phục vụ công tác hoạch định chiến lược ứng phó tại địa phương từ đó cập nhật và bổ sung các thông tin vào Kế hoạch ứng phó tràn dầu của tỉnh; hiểu và có thể áp dụng các phương pháp làm sạch đường bờ tại địa phương khi có sự cố xảy ra; chỉ đạo theo dõi, cập nhật quá trình xây dựng Bản đồ nhạy cảm và ứng dụng bản đồ này trong công tác ứng phó tràn dầu.

Toàn cảnh buổi tập huấn (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống