Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Phát triển kinh tế biển góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

(15:31 | 18/02/2019)

Sáng 15-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (CLPTBVKTB) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ngư dân nuôi cá lồng bè tại xã đảo Hòn Tre (Kiên Hải). Ảnh: THANH DƯ

Kiên Giang là 1 trong 28 tỉnh, thành phố trong cả nước có biển, với diện tích trên 63.290km2 và bờ biển dài khoảng 200km, hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó Phú Quốc là đảo lớn nhất. Kiên Giang nằm trong vùng vịnh Thái Lan, là một trong những ngư trường quan trọng của cả nước. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, kinh tế biển của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện, đến nay chiếm 73,82% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh tập trung phát triển khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sản lượng khai thác hàng năm từ 500.000 - 600.000 tấn. Nuôi trồng thủy sản vùng ven biển phát triển khá nhanh và đa dạng, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 217.000 tấn/năm. Hiện một số dự án du lịch quy mô lớn được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, qua đó, du lịch biển phát triển khá mạnh… 

Để kinh tế biển, đảo của tỉnh phát triển nhanh, bền vững thời gian tới, Tỉnh ủy ban hành CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về CLPTBVKTB Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tổng quát: Tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ xây dựng tỉnh ta trở thành địa phương biển mạnh của vùng biển và ven biển Tây Nam bộ; đạt các tiêu chí quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển, hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển, biển xâm thực vùng ven biển; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng; ứng dụng khoa học mới, tiên tiến, hiện đại thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh.

CTHĐ đề ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế biển chiếm 80% GRDP toàn tỉnh, cơ cấu kinh tế phi nông nghiệp chiếm trên 80% tổng GRDP. Thu hút khách du lịch tăng 30 - 50% so năm 2020, xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 10%/năm giai đoạn 2021-2030. Phấn đấu có 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

CTHĐ đặt ra 6 định hướng về: Du lịch và dịch vụ biển; nuôi trồng và khai thác hải sản; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên, khoáng sản biển khác; phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Đồng thời, xác định 4 khâu đột phá: Tập trung xây dựng phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế; khai thác thủy sản theo hướng bền vững, đi đôi với tập trung đẩy mạnh nuôi trồng ven biển, tập trung tối đa lợi thế nuôi biển; phát triển mạnh các đô thị ven biển; phát triển kinh tế hàng hải. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá phát triển kinh tế biển thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; tập trung hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển, đảo; phát triển văn hóa - xã hội vùng biển, đảo và ven biển; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị bộ phận nghiên cứu, soạn thảo CTHĐ bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung xung quanh đề nghị: Bổ sung giải pháp tăng cường cung ứng điện, nước cho các xã đảo; có danh mục cụ thể thứ tự ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng biển, đảo; tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản ven biển; chú trọng bảo tồn và phát triển lịch sử văn hóa, các giá trị truyền thống cộng đồng dân cư ven biển…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, tỉnh ta phát triển kinh tế biển phù hợp tình hình thực tế của địa phương và tổng thể CLPTBVKTB Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc… Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, ngoài việc tiếp thu, quán triệt CTHĐ của Tỉnh ủy, cấp ủy 9 địa phương gồm các huyện: Phú Quốc, Kiên Hải, An Minh, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về CLPTBVKTB Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xây dựng kế hoạch, có lộ trình và thời gian lãnh đạo thực hiện...

Nguồn: kiengiang.gov.vn