Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(07:45 | 02/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐUK ngày 18/02/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 28-02 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Đồng chí Lý Hoàng Phú - UVBCH Đảng ủy Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị các đảng viên và quần chúng được tiếp thu chuyên đề bằng hình thức nghe đĩa ghi hình nội dung trình bày của GS.TS Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ viết bản cam kết làm theo chuyên đề năm 2020.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2020 (ảnh Minh Phong) 

Minh Phong