Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội chi bộ Chi cục Biển và Hải đảo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022

(16:52 | 26/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/ĐUK ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chỉ đạo đại hội cơ sở Đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong thay mặt đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ của Chi bộ Chi cục Biển và Hải đảo

Ngày 22-11, chi bộ Chi cục Biển và Hải đảo - thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022;  đến dự có đồng chí Võ Thị Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở tham dự và chỉ đạo đại hội; đại biểu tham dự có đồng chí Lưu Thành Nghĩa, nguyên Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo và toàn thể đảng viên chi bộ.

Theo Chương trình Đại hội có nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ V (2017-2020) và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2020-2022); đặc biệt là Đại hội sẽ thảo luận, cho ý kiến bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới.

Chi bộ Chi cục Biển và Hải đảo, được thành lập theo Quyết định 24-QĐ/ĐU ngày 21/4/2017 trên cơ sở chia tách từ chi bộ Tài nguyên thuộc Đảng ủy Sở TN&MT tổng số có 08 đảng viên (trong đó, có Bí thư và Phó Bí thư chi bộ). Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, công chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị về quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo...; lãnh đạo 100 % đảng viên được tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho thực hiện tốt các quy định trong đảng; thực hiện tốt cuộc vận động học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm tổ chức sơ, tổng kết; kết quả chi bộ được Đảng ủy Sở khen thưởng cho tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; phát triển 01 đảng viên đạt 100%; tổ chức triển khai hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ; các hoạt động của Tổ công đoàn, chi đoàn thanh niên từng bước ổn định có nề nếp; phát động phong trào góp vốn xoay vòng không tính lãi, đã thu hút đảng viên, đoàn viên công đoàn, công chức  tham gia góp vốn, tổng giá trị tiền 216.000.000 đồng/07 người; tổ chức tặng quà cho các cháu là con em công chức trong đơn vị có thành tích tốt trong học tập; tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ "Mái ấm công đoàn" số tiền 2.160.000 đồng; ngoài ra chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho đảng viên, công chức an tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ; với những hoạt động trên, Tổ Công đoàn được Ban chấp hành Công đoàn Sở công nhận Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2018, và trao tặng 02 giấy khen cho cá nhân và 02 cá nhân được Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; các chỉ tiêu chủ yếu đã được đại hội biểu quyết thống nhất cao đó là: Hàng năm, phấn đấu đạt chi bộ "Trong sạch, vững mạnh"; lãnh đạo đảng viên, công chức Chi cục Biển và Hải đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch của Sở; có 100% đảng viên và công chức đơn vị thuộc chi bộ được tiếp thu các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có đảng viên bị kỷ luật và 100% công chức và nhân viên đạt lao động tiên tiến trở lên; hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo 100% đảng viên và công chức đạt gia đình văn hoá; có 100% đảng viên chi bộ được giới thiệu về sinh hoạt tại địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.   

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thị Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở đánh giá cao kết quả lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua thường xuyên nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn với sinh hoạt các chuyên đề; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm đều được biểu dương khen thưởng; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; hàng năm hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát; tinh thần đoàn kết nội bộ tốt; năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị...; về công tác chuẩn bị tổ chức và tiến hành đại hội đạt yêu cầu, theo nội dung kế hoạch chỉ đạo; đây chỉ là thắng lợi bước đầu, tình hình chung có nhiều mặt thuận lợi, cũng không ít những khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực ngành TN&MT; mặt khác, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo báo cáo chính trị của chi bộ còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian tới, đề nghị chi ủy, chi bộ cần quan tâm lãnh đạo tập trung và nâng cao hơn nữa công tác tham mưu quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo bền vững và hiệu quả, đặc biệt là phải tập trung hoàn thành Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang"...; để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao từng đồng chí trong chi ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí nội bộ, năng động sáng tạo, vượt khó; tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên đảng viên, công chức ra sức học tập, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tiêu biểu gương mẫu về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Chi ủy Chi bộ khóa mới ra mắt tại đại hội

Tại Đại hội chi bộ đã thảo luận, thống nhất cho ý kiến bầu tín nhiệm trực tiếp chức danh Bí thư và Phó Bí thư chi bộ; kết quả đồng chí Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Bùi Văn Mễ giữ chức Phó Bí thư chi bộ (ảnh bên). Qua một buổi làm việc, Đại hội đảng viên chi bộ Chi cục Biển và Hải đảo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp, trong bầu không khí vui vẽ, dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao./.

Đồng chí Võ Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Lưu Thành Nghĩa, nguyên Bí thư chi bộ, cùng chi ủy và các đồng chí đảng viên Chi bộ Chi cục Biển và hải đảo nhiệm kỳ 2020-2022 chụp ảnh lưu niệm

Đại Dương