Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội điểm Chi bộ Quan trắc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022

(14:37 | 31/10/2019)

Ngày 25-10, Chi bộ Trung tâm Quan trắc thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT tham dự và chỉ đạo đại hội; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các Chi bộ: Văn phòng, Thanh tra, Tài nguyên, Đất đai, Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Chi cục Biển và Hải đảo, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật; đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Quan trắc.

Toàn cảnh đại hội (ảnh Thanh Điền)

Chi bộ Trung tâm Quan trắc được thành lập theo Quyết định số 27-QĐ/ĐU ngày 21-04-2017 trên cơ sở tách từ Chi bộ Môi trường thuộc Đảng ủy Sở TN&MT. Hiện tại Chi bộ có 10 đảng viên.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Quan trắc đã lãnh đạo đảng viên, viên chức đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: quan trắc môi trường, quan trắc đột xuất và công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2015 và Nghị định số 127/2014/NĐ-CP về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, công tác dịch vụ công; lãnh đạo 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ qua, kết nạp 03 đảng viên mới đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết; tổ chức triển khai hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; các hoạt động của Tổ công đoàn, Chi đoàn từng bước ổn định có nề nếp; phối hợp với chính quyền tổ chức cho viên chức và người lao động tham quan tại Phú Quốc, An Giang và Hòn Sơn nhân các ngày lễ lớn; tham gia Hội thao ngành TN&MT khu vực phía Nam, Hội thao do Đoàn ủy khối tổ chức, tham gia thi ẩm thực, hiến máu tình nguyện,... Với những kết quả trên trong các năm 2017, 2018 Chi bộ luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 01 đảng viên được tặng bằng khen của Tỉnh ủy, 01 đảng viên được tặng giấy khen của Đảng ủy khối về hoàn thành xuất sắc 5 năm liền.

Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; các chỉ tiêu chủ yếu đã được đại hội biểu quyết thống nhất cao đó là: Phấn đấu 100% đảng viên và 95% quần chúng trở lên được học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh"; 100% đảng viên được giới thiệu, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; không có đảng viên vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên, viên chức, người lao động gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên mới; chi bộ có ít nhất 30% đảng viên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát theo quy định; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 95% trở lên viên chức đạt lao động tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng đều đạt, từng mặt công tác có bước chuyển biến tích cực. Chi bộ chú trọng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, góp phần nâng tầm nhận thức và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt Chi bộ tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào nề nếp. Thường xuyên quan tâm chăm bồi mối đoàn kết, thống nhất nội bộ; tích cực, chủ động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy Chi bộ cần chủ động đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng và có giải pháp phù hợp, kịp thời; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí Chi ủy viên trong việc chấp hành, thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ; Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng "ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Quan trắc nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Trần Quốc Bình được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tuyền bầu giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Trần Mai Khanh - Ủy viên.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 11 Chi bộ trực thuộc và theo Kế hoạch các Chi bộ sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trong tháng 11/2019.

Ban Chấp hành khóa mới ra mặt tại đại hội

Minh Phong