Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn cơ sở Sở TN&MT: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(08:04 | 02/01/2019)

Sáng ngày 26/12, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Các đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở TN&MT tham gia Ngày hội môi trường năm 2018 tại Trường Võ Văn Kiệt, TP. Rạch Giá

Trong năm 2018, Công đoàn cơ sở đã bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, xây dựng chương trình công tác, tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Công đoàn cơ sở đã tập trung chỉ đạo các Tổ Công đoàn vận động CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về tài nguyên và môi trường và tham gia các hoạt động hưởng ứng: Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3; Ngày Môi trường thế giớp 05/6; Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (01-08/6), Ngày hội môi trường năm 2018, …

Công đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Công đoàn Viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường và nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở; tham gia với cấp uỷ đảng, lãnh đạo chuyên môn về công tác quản lý, lãnh đạo cơ quan và các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ.

Đồng thời, Công đoàn cơ sở cũng tăng cường vận động CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, Công đoàn cơ sở đã chỉ đạo các Tổ Công đoàn phối hợp với chính quyền vận động toàn thể CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn nỗ lực thi đua chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, năng động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các phong trào thi đua ”Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Các Tổ Công đoàn đã đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 -26/3/2018), Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, thể thao chào mừng. Bên cạnh đó, hoạt động xã hội tình nghĩa được các Tổ Công đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng.

Thành viên Đoàn vận động viên Công đoàn cơ sở Sở TN&MT tham gia Hội thao Cụm 3

Thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang

Về công tác nữ công, Ban Nữ công Công đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động; tiếp tục vận động nữ CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến nữ CBCCVCLĐ và trẻ em được triển khai kịp thời. Công đoàn cơ sở và các Tổ Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, …

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã được Công đoàn tích cực triển khai ngay từ đầu năm. Công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp công đoàn quan tâm để bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú xem xét kết nạp Đảng, trong năm đã giới thiệu 05 công đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Võ Thị Vân cho rằng, tuy năm 2018 có nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn cơ sở và các Tổ Công đoàn bằng nhiều hình thức khác nhau đã động viên các đoàn viên công đoàn vững vàng về tư tưởng, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Võ Thị Vân đề nghị các Tổ Công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2019 mà Hội nghị đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật, thể chế; thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCCVCLĐ; cần đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên, cơ quan, đơn vị phát động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ.

Minh Phong