Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Luật Tố cáo

(09:19 | 26/07/2019)

Ngày 12/6/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XIV thông qua Luật số 25/2018/QH14 về Tố cáo.

Ảnh minh họa

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Luat_Tocao.pdf