Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Kế hoạch sử dụng đất 2019

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương

(11:00 | 14/04/2019)

Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Xuân Tuấn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_649_UBND_KienLuong_signed.pdf