Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Kế hoạch sử dụng đất 2019

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Biên

(10:59 | 14/04/2019)

Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Xuân Tuấn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KHSDD_AB.jpg  QD_648_UBND_AnBien_signed.pdf