Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông tin tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Công bố dữ liệu quan trắc nước ngầm

(08:50 | 10/05/2019)

- Dữ liệu nước dưới đất năm 2017.

- Dữ liệu nước dưới đất năm 2018.

Phòng tài nguyên Nước

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Dulieu_NDD_2017.pdf  Dulieu_NDD_2018.pdf