TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018

(14:38 | 07/02/2018)

Sáng ngày 31/01 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở.

 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 31/01 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi được nghe các báo cáo và gợi ý thảo luận của đồng chí Giám đốc Sở, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị được giao phụ trách; nâng mức chi thăm hỏi, các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ Công đoàn, … 

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt tại hội nghị

Đồng chí Võ Thị Vân thay mặt Lãnh đạo Sở phát động phong trào thi đua với chủ đề hành động năm 2018 tiếp tục là: "tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường".

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thị Vân phát động thi đua năm 2018

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Cơ quan và Công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm 2017, đồng thời khắc phục những hạn chế và đề nghị toàn thể công chức, viên chức và công đoàn viên phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018:

Một là,tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành;

Hai là,tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường;

Ba là,tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án của ngành;

Bốn là,tăng cường công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Năm là,tăng cường công tác tuyên truyền khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường; phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền ở địa phương, trong các tổ chức tôn giáo.

Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua

Minh Phong