TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Khối thi đua – Khối 3

(14:07 | 31/07/2020)

Sáng ngày 29-7, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối thi đua – Khối 3 tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng gồm các Sở: Công thương (Khối trưởng), Tài nguyên và Môi trường (Khối phó), Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT cùng tham dự.

Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Ông Lâm Huỳnh Nhân, Phó Giám đốc Sở Công thương và Ông Trương Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban TĐKT tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh từ trái sang - Ngọc Đoan)

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, công tác TĐKT trong Khối luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT và tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng; công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm hơn trước. Chất lượng đội ngũ công chức làm công tác TĐKT ngày càng được nâng cao nghiệp vụ; công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ TĐKT kịp thời.

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các Sở thuộc Khối thi đua - Khối 3 đã đề ra phương hướng, hoạt động thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm với mục tiêu đảm bảo thực hiện đạt Chương trình, Kế hoạch đã ký kết giao ước thi đua từ đầu năm 2020.

Ngọc Đoan