TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020

(08:05 | 22/01/2020)

Sáng ngày 20/01 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020-2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo hoạt động kiểm tra công đoàn năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ủy Ban kiểm tra.

Sau khi được nghe các báo cáo và gợi ý thảo luận của đồng chí Giám đốc Sở TN&MT, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị được giao phụ trách; tổ chức các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định, …  Hội nghị đã bầu được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí.

Đồng chí Võ Thị Vân thay mặt Lãnh đạo Sở phát động phong trào thi đua với chủ đề hành động năm 2020 là: “Kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Cơ quan và Công đoàn cơ sở đã đạt được trong năm qua, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm (2016-2020) đề nghị toàn thể công chức, viên chức và công đoàn viên phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020:

Một là, tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ba là, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bốn là, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Lãnh đạo Sở TN&MT và Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua 2020

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Xuân Lộc trao giấy khen cho các tập thể đã đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Phó Giám đốc Võ Thị Vân trao giấy khen cho các tập thể trực thuộc các đơn vị đã đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đoàn Hữu Thắng trao giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích tốt trong phong trào "sáng kiến hay, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường"

 

Minh Phong